Deze privacy en cookie verklaring is eigendom van

ATH Digitaal

Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein


In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van exposanten, leveranciers, bezoekers, personen die een klacht hebben, bezoekers van onze website, prospects en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt hieronder lezen wat op u van toepassing is.

Voor exposanten van ATH Digitaal

De persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om u als deelnemer in te schrijven en uitvoering te geven aan uw participatie. Zo informeren wij u over het aanstaande evenement, de daarbij behorende activiteiten die wij organiseren en de voor u relevante brancheontwikkelingen. Verder gebruiken wij uw gegevens voor relevante aspecten van uw deelname die horen bij een klant-leveranciersrelatie, zoals het in rekening kunnen brengen van kosten. Wij vermelden uw bedrijfsgegevens en deelnemende merken op onze website. Op die manier kunnen potentiële bezoekers via onze website kennisnemen van uw deelname. De online presentatie van al uw gegevens valt onder uw beheer en verantwoordelijkheid.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor en gebruiken bij het uitvoeren van uw evenementdeelname zullen wij bewaren tot vier jaar na uw laatste deelnamejaar.

Commerciële mailings

In onze nieuwsbrieven maken wij u attent op eventuele zaken en diensten van derden, die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn. De mailings kunnen dus een commerciële inhoud hebben. Voor verzending van mailings met een commerciële inhoud vragen wij u vooraf uw toestemming. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u bovendien de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de e-mailings maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden uitsluitend voor deze uitvoering van werkzaamheden gedeeld met deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Voor bezoekers aan ATH Digitaal

Als u zich heeft geregistreerd om ATH Digitaal te bezoeken, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over het aanstaande evenement en u toegang te kunnen verlenen. U kunt er zelf voor kiezen additionele data te delen met ons platform; deze data wordt gebruikt om content en berichtgeving van ATH Digitaal op uw profiel af te stemmen. Uw profieldata valt onder uw eigen beheer en verantwoordelijkheid. Wij wijzigen geen gegevens die u heeft ingevoerd.

Rondom een editie en in aanloop naar een volgende editie zullen wij u hierover per e-mail informeren. Iedere keer dat wij u een e-mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor het versturen van de e-mailings maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden uitsluitend voor deze uitvoering van werkzaamheden gedeeld met deze dienstverlener. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

De persoonsgegevens van bezoekers aan zowel digitale- als live-evenementen van onze beursmerken zullen wij bewaren voor de duur van maximaal vier jaar na het einde van het evenement.

Voor personen die een klacht hebben

U kunt een klacht over onze diensten of organisatie indienen via info@fedecomfairs.nl. Voor het in behandeling kunnen nemen van, communiceren over en afwikkelen van uw klacht is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Eventueel geven wij uw persoonsgegevens door aan de partij die een onafhankelijk oordeel moet geven over de geleverde dienst of zaak. De verwerkingen die wij uitvoeren zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan klachtprocedure (hetgeen wij als een ‘overeenkomst’ zien in de zin van de AVG). Bij de doorgifte van uw gegevens aan een eventuele expert hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. De persoonsgegevens van mensen die een klacht hebben ingediend zullen wij bewaren voor de duur van één jaar na afwikkeling van de klacht.

Voor bezoekers van onze website www.athdigitaal.nl
Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Dit is een geautomatiseerd proces, dat in individuele gevallen niet kan worden ingezien of gestuurd door personen.

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te kunnen monitoren en waar nodig optimaliseren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en is dus niet herleidbaar tot individuen.

Onze website maakt tot slot gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevens die ontstaan uit tracking cookies worden maximaal één jaar bewaard.

Voor overige relaties

Persoonsgegevens die overige relaties aan ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze bedrijfsvoering. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

De persoonsgegevens van overige relaties bewaren wij tot uiterlijk vier jaar na het laatste contact.

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken

Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). Microsoft Corporations Inc is gevestigd in de VS. Bij gebruik van haar diensten worden daarom persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. Microsoft heeft een Privacy Shield certificaat. Daarmee is de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. MailChimp is gevestigd in de VS. Bij gebruik van haar diensten worden daarom persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. MailChimp heeft een Privacy Shield certificaat. Daarmee is de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partij(en). Bij de doorgifte van uw gegevens aan alle hiervoor genoemde partijen hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde diensten van derden af te nemen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. U kunt ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Fedecom Fairs Schoenerweg 1b- P183 8042 PJ Zwolle Nederland
Ook met vragen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@fedecomfairs.nl

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 12 oktober 2020.