Algemene voorwaarden bij deelname aan ATH Digitaal
 • Bij de hoogst vertegenwoordigende leveranciers in de merkkolom staan het merkassortiment. Ondergelegen importeurs of dealers worden doorgelinkt naar de machines en producten die op de pagina’s van hun leverancier staan
 • de eerst editie nog geen gebruikte machines met uitzondering van ZGAN occasions (1 jaar oud/300 uur)
 • Praat over je eigen bedrijf/product; geen opmerkingen over de concurrentie/collega’s
 • Geen racistisch of ander aanstootgevend taalgebruik
 • het ATH Digitaal webteam heeft het recht om naar eigen inzicht te modereren wat er op het platform door exposanten en bezoekers geschreven en geplaatst wordt
 • het platform heeft een feature ‘misschien is dit ook iets voor jou’. Dit betekent dat bij een machine van merk X ook machines van merken Y en Z gesuggereerd worden
 • ATH Digitaal is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van aangeleverde video/beelden en teksten door exposanten
 • ATH Digitaal heeft het recht om beeld en videomateriaal van deelnemers en bezoekers in te zetten voor reclame en marketing doeleinden
 • ATH Digitaal is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal ATH Digitaal deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Exposanten.  
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen ATH Digitaal en de Exposant zijn overeengekomen.
 • ATH Digitaal biedt een platform aan waarop exposanten en bezoekers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het aanschaffen van diensten en/of producten. ATH Digitaal heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan nadien niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of het nalatig zijn van een exposant of een klant.
 • ATH Digitaal is gerechtigd het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens ATH Digitaal ontstaat. ATH Digitaal is niet gehouden om exposanten daar (al dan niet vooraf) over te informeren.
 • Het is de exposant niet toegestaan het platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van ATH Digitaal,, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.